Лучшие практики энергосбережения в городах

Главная
О проекте
Контакты

 

Мир энергосбережения - интернет-портал

 

Бюллетень Энергосбережение в ЖКХ

Запровадження механізму мотивації до енергозбереження у бюджетних установах міста

Славутич

 

Передумови 

Енергозбереження та ефективне використання енергетичних ресурсів є дуже важливими завданнями розвитку українських міст. Проблема низького рівня впровадження енергозберігаючих технологій знаходиться не тільки в сфері технічних рішень, а й в площині менталітету людей. На такий стан речей чинить вплив  і сама система формування бюджетів та розподілу бюджетних коштів, і відсутність механізмів оцінки рівня енергоменеджменту на території міста в цілому.

Проект, реалізований у Славутичі, покликаний створити систему  муніципального управління енергозбереженням, в основу якої буде покладена система стимулів та вигод для бюджетних організацій міста.

 

Нововведення 

Проект, що називається „Створення мотиваційної моделі впровадження енергозберігаючих технологій у бюджетній сфері в м. Славутич", реалізувало МГО „Лабораторія малого бізнесу" у партнерстві із виконавчим комітетом Славутицької міської ради, за підтримки Фонду Східна Європа та за рахунок коштів, наданих Компанією „Telenor".

Мета проекту - мотивувати працівників бюджетних установ та мешканців Славутича до дбайливого використання енергії. Проект спрямовано на системні зміни як в сфері енергоменеджменту міста, так і в поведінці славутичан. В рамках проекту проведений енергоаудит бюджетних установ, підвищено обізнаність та мотивацію їх керівників щодо впровадження енергозберігаючих технологій, розроблено навчальний курс для школярів. Ціль проекту - залучення громади, влади та бізнесу до співпраці для покращення енергоефективності на місцевому рівні.

В процесі виконання завдань проекту було виконано великий обсяг роботи щодо вивчення існуючого досвіду створення мотиваційних моделей в Україні та механізмів мотивації за кордоном, проведено аналіз діючого законодавства та визначення можливих і, що дуже важливо, законних шляхів фінансування мотиваційної моделі в рамках бюджетного фінансування.

Одним з важливих етапів проекту стало прийняття Славутицькою міською радою у січні 2009 року рішення „Про впровадження механізму мотивації для реалізації енергозберігаючої політики в бюджетних установах м. Славутич". Складовою частиною документу є „Методика використання механізму мотивації до впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів у бюджетних установах міста Славутича".

Мотиваційна методика для бюджетних установ, розроблена та впроваджена в Славутичі вперше в Україні, дозволяє об’єктивно проаналізувати та порівняти ефективність споживання енергоресурсів в бюджетних установах міста.

Головним надбанням новоствореної методики є чітке визначення механізму розподілу коштів, які спрямовуються на мотивацію:

-       50% на розвиток матеріально-технічної бази установи;

-       30% на стимулювання працівників бюджетної установи;

-       20% на подальше впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності в даній установі.

Такий підхід дозволяє мотивувати і керівників, і працівників установ. Окрім того, методика передбачає мотивацію не лише у вигляді матеріального заохочення, а й нематеріальне заохочення -   додаткова номінація в конкурсі „Славутичанин року", проведення освітніх заходів тощо. Слід відзначити, що необхідність передбачити не тільки матеріальне заохочення була визначена під час проведення майстер-класів та робочих майстерень, в яких приймали участь працівники освітніх закладів Славутича.

Ще однією важливою перевагою є те, що методика передбачає дієвий механізм виділення коштів на мотивацію: за результатами аналізу споживання енергоресурсів в поточному році кошти на мотивацію плануються в бюджеті міста на наступний рік.  Для прийняття такого підходу експерти, перш за все вивчили досвід інших міст України. Отже, було з’ясовано, що механізм мотивації у форматі залишення зекономлених коштів на рахунках бюджетних установ в кінці бюджетного року фактично не діє. Це пов’язано з тим, що ціни на енергоносії постійно зростають і на кінець року цих фінансових ресурсів реально не залишається. Це пов’язано з тим, що ціни на енергоносії постійно зростають і на кінець року цих фінансових ресурсів реально не залишається. Тобто, економія в фізичних одиницях є, але бюджетні установи змушені ці зекономлені кошти спрямовувати на сплату поточних рахунків, більш того, досить часто потребується ще додаткове виділення коштів із місцевих бюджетів на сплату спожитих енергоносіїв.

 

Результати 

В Славутичі створена та діє мотиваційна модель впровадження енергозберігаючих технологій в бюджетній сфері міста. До її реалізації активно долучилися освітяни.

Вже напрацьований цікавий досвід роботи з формування в учнів практичних умінь і навичок поведінки в довкіллі та усвідомленню необхідності охорони природи і раціонального використання її ресурсів. В школах проводяться циклічні заходи на тему енергозбереження - .це і організація екологічних лікарень «Давайте врятуємо світ», і екологічні задачі, вікторини, бінарні уроки, досліди на уроках з фізики з певними розрахунками, які наглядно демонструють економію не тільки енергоресурсів, а і кількість зекономлених коштів для кожної сім’ї, для міста Славутича і для держави.

Для працівників освіти були організовані семінари за тематикою "Практичні навички розробки навчальних програм на тему  енергозбереження". Фахівці методичного центру відділу освіти розробили програми «Основи енергозбереження» для гурткової роботи учнів початкових класів. Головне мета цієї діяльності - формування у дітей уміння приймати екологічно правильні рішення та застосовувати набуті знання в повсякденному житті.

З метою аналізу ефективності споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами міста, розпорядженням міського голови в жовтні 2008 року створена та ведеться база даних споживання енергоресурсів. Також впроваджені технічні рішення з ефективного використання теплової енергії в школі №2 (споживання енергії по схемі день-ніч).

З 1 січня 2009 року всі споруди бюджетних установ міста обладнано приладами обліку споживання енергоресурсів. Ведеться база даних споживання енергоресурсів, моніторинг ведеться щомісячний та щодобовий.

 

Інформація для контактів 

Славутицька міська рада

Центральна площа, 7

м. Славутич, Київська область, 07100

тел. 04479- 275 55, 268 68

ел.пошта: information@slav.gov.ua

Джерело: http://www.auc.org.ua