Лучшие практики энергосбережения в городах

Главная
О проекте
Контакты
 

Мир энергосбережения - интернет-портал

 

Бюллетень Энергосбережение в ЖКХ

Муніципальний проект „Партнерство в енергозбереженні”

Берлін, Німеччина

Iсторична довiдка

Запровадження заходів енергозбереження є важливим чинником на шляху ефективного використання енергетичних ресурсів, та, водночас, економії коштів. Саме недостатність фінансових ресурсів часто не дозволяє мешканцям підвищити рівень теплозбереження своїх будинків.
Місцева влада Берліна вирішила залучити до розв‘язання цієї проблеми приватний сектор. Тут було реалізовано проект „Партнерство в енергозбереженні”, в рамках якого було запроваджено спеціальну систему контрактів з підприємцями у сфері підвищення енергоефективності житлових будинків.
Для реалізації цієї ініціативи в місті було утворено Енергетичну Агенцію. Новій структурі було доручено розробити та випробувати ефективну модель „енергетичних контрактів”, які б, з одного боку, забезпечували досягнення мети енергозбереження та ефективного використання енергії, не зважаючи та недостатність обмежений бюджет, з іншого - економію коштів
 

Нововведення

Для кращої та більш ефективної реалізації завдань проекту фахівці Енергетичної Агенції запропонували укладати контракти відразу на групу будинків (так званий „пул”). До пулу включаються будівлі різноманітні за конструкцією, структурою, поверховістю, технічним станом, видом обладнання та потенціалом енергозбереження. Така неоднорідна композиція дозволяє контракторам реалізовувати проекти у вигідних компенсаційних цінах, в той же час охоплюючи й „непривабливі” будинки.
Фінансування, планування, виконання та підтримка енергоефективних заходів у цих групах будинків покладається на контракторів, які визначаються на основі тендеру. Контрактор, партнер з приватного сектору, інвестує власні кошти для забезпечення виконання головних умов контракту – досягнення економії енергоресурсів. Зекономлені кошти розподіляються між партнерами у пропорції, визначеній контрактом.
Завдяки реалізації пілотного проекту створено технічні, юридичні, організаційні засади укладання „енергетичних контрактів”. Для розробки проектів енергозбереження залучено спеціальні проектувальні фірми. Але, перш за все, було зібрано інформацію та дані про конструктивні і технічні показники будинків, на базі яких відібрано окремі об‘єкти та їх групи.
Наступним кроком стало створення наглядової ради за участю всіх зацікавлених сторін – місцевої влади, мешканців, приватного сектору. До повноважень цього дорадчого органу відноситься визначення пулів для контракту, встановлення мети енергозбереження, затвердження графіку реалізації заходів. Бажаний рівень заощадження енергії обраховується на базі існуючого енергоспоживання та потенціалу енергозбереження будинку.
Для пошуку контрактора оголошується широкий конкурс. Процедура базується на гарантованому контракті енергозбереження, який готується на підставі вже отриманого досвіду. Тендери проводяться відповідно до чинного законодавства.
Після визначення переможця та укладання угоди приватне підприємство готує графік виконання узгоджених послуг (заходів із забезпечення збереження енергії).
Муніципальний Департамент міського розвитку та Енергетична Агенція спільно з юридичною фірмою розробили стандартну форму контракту. Цей випробуваний інструмент можуть використати й інші місцеві влади.
Головні елементи енергетичного контракту:
 Гарантія досягнення певного рівня енергозбереження, пропонованого контрактором.
 Заходи з ремонту будинків та модернізації обладнання.
 Графік та розмір інвестицій, які зробить контактор.
 Зобов‘язання, що нове обладнання після встановлення переходить у власність власника будинку, чим створюється безпека на випадок банкрутства контрактора. Далі клієнт зможе самостійно продовжувати заходи за свій рахунок.
Окрім того, контрактор бере на себе відповідальність за функціонування системи та гарантує клієнту досягнення певного мінімального рівня енергозбереження, а також фінансує ризики, наприклад, від зміни банківських процентів. У свою чергу, клієнт гарантує контрактору не підвищення рівня енергоспоживання (який підраховується за попередній рік). У протилежному випадку контрактори звільняється від своїх зобов‘язань щодо досягнення рівня економії.
Зекономлені в результаті проведених заходів кошти розподіляються у процентному відношенні між клієнтом і контрактором, відповідно до умов контракту.
Актуальні показники збереження енергії постійно контролюються та порівнюються з контрактними зобов‘язаннями. Досвід показує, що спостерігається тенденція до перевищення запланованого рівня економії. Додатковий прибуток також розподіляється між сторонами контракту.
Як і планово зекономлені, так і додаткові кошти слугують стимулом для клієнтів підтримувати економне використання тепла та енергії.
У Берліні контракти з енергозбереження були укладені для шести пулів, до яких увійшли більше 220 будинків. До виконання залучено чотири різних контактора. Термін контрактів - від 12 до 14 років. Потенціал енергозбереження варіюється в залежності від типу будинку і становить від 5 до 60 відсотків.

Результати

Система „енергетичних контрактів” отримала широке визнання в Берліні. Затверджена модель була створена на підставі пілотного проекту та з врахуванням отриманого досвіду. Результати першого пулу слугують переконливими аргументами для переговорів з майбутніми партнерами. Також добре зарекомендувала себе ідея об‘єднання будинків у пули у специфічних районах, оскільки таким чином простіше та зручніше проводити заходи, ніж у всьому місті одночасно.
Найближчим часом міська влада планує використати цю модель для будівель суспільного призначення.
У Берліні поширення енергетичного партнерства має на меті передати засоби ремонту та інструменти управління заходами на нові групи будинків.
Наостанок слід відмітити, що успішній реалізації проекту „Партнерство в енергозбереженні” сприяла мотивація споживача та формування свідомого підходу городян до підвищення ефективності енергоспоживання.

За матеріалами веб-сторінки http://www.energie-cities.org/