Лучшие практики энергосбережения в городах

Главная
О проекте
Контакты

Мир энергосбережения - интернет-портал

 

Бюллетень Энергосбережение в ЖКХ

 
 
 

Досвід міської ради Івано-Франківська в реалізації Муніципальної програми врядування та сталого розвитку у співпраці з ПРООН
 

Iсторична довiдка

Місцеве самоврядування є найближчим та найважливішим для народу елементом системи влади. Саме органи місцевого самоврядування відповідають за питання повсякденного життя людей. У той же час, сутність самоврядування передбачає насамперед активну участь громадян. Однією з форм такої участі є органи самоорганізації населення (ОСН). Взаємодія об’єднань мешканців з міською владою є важливим чинником налагодження соціального партнерства на місцевому рівні.
Івано-Франківська міська влада останнім роками проводить значну роботу зі створення ОСН, громадських та благодійних організацій дошкільних і навчальних закладів. Головною метою є об’єднання зусиль громадськості для вирішення місцевих проблем. Запорукою підтримки з боку влади є партнерство, яке ґрунтується на взаємній довірі, тісній співпраці та фінансовій допомозі. Однак, для того щоби виступити повноцінним партнером, міська влада не мала достатньо коштів та відповідного досвіду. Розв‘язанню цих проблем сприяє участь Івано-Франківська у Муніципальній програмі врядування та сталого розвитку (МПВСР) Програми розвитку ООН(ПРООН), яка реалізується з 2004 року.
Головним завданням Програми, що працює у партнерстві з міською владою, є надання допомоги місцевим ОСН у розвитку їх здатності самостійно працювати та вирішувати проблеми громади.
 

Нововведення

 

Практика та результати

Проект стартував як пілотний для побудови прозорого механізму впровадження принципів сталого розвитку в Івано-Франківську та започаткування спільного громадсько-приватного партнерства для вирішення місцевих соціальних, економічних та екологічних проблем. Одним з найважливіших напрямів проекту стало виховання у громад (жителів будинків) здатності допомагати самим собі.


Для сприяння впровадженню ідеї Програми в червні 2004 року організовано Муніципальний відділ підтримки (МВП) проекту, діяльність якого зосереджувалась на інституційному розвитку та підтримці місцевих громад/будинкових комітетів. Нині на базі МВП створено Ресурсний Центр (РЦ), ключовими завданнями якого є:


• покращення якості життя людей через спільне впровадження місцевих ініціатив зі сталого розвитку;
• сприяння міським громадам у розбудові їх здатності налагоджувати партнерство з органами міської влади, іншими місцевими/регіональними інституціями приватного та громадського секторів;
• проведення роз’яснювальних бесід і мотивування мешканців міста до кращого розуміння місцевих потреб, пріоритетів розвитку та умов партнерства з владою і Програмою;
• проведення базових досліджень, збирання даних стосовно територіальних громад і потенційних інституцій - партнерів у сфері діяльності Програми;
• організація оглядових візитів з питань реалізації ПРООН/МПВСР;
• проведення тренінгів для активістів громад із набуття ними вмінь та навичок лідерства, здатності управляти організаціями з метою створення ефективної системи управління і сталого розвитку їх організацій;
• надання консультаційної підтримки, організація тематичних навчань для активістів функціональних груп ОСН, ОСББ м. Івано-Франківська;
• підготовка щомісячних, щоквартальних та щорічних планів і звітів діяльності, підготовка інформаційних бюлетенів про заходи проекту в м. Івано-Франківську, висвітлення їх через ЗМІ;
• організація поїздок по обміну досвідом між органами самоорганізації населення (ОСН), об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та мережами шкіл міст-партнерів;


Окрім того, Ресурсний Центр систематично проводить заходи з підвищення поінформованості громадськості з питань ВІЛ/СНІДу, гендерних питань та інших важливих цілей Порядку денного сталого розвитку.
Проте, основним завданням РЦ все ж залишається так званий «інституційний розвиток». Процес інституційного розвитку складається із налагодження контактів між сторонами, проведення діалогів, формування громадських організацій або мереж, розбудови потенціалу структури підтримки у питаннях партисипативного врядування, інституціоналізації (офіційного визнання) цих структур та супроводження їхнього розвитку командою РЦ. Головним напрямом інституційного розвитку є закріплення юридичної структури ОСН відповідно до чинного законодавства, що передбачає проведення реєстрації, відкриття рахунку у банку і використання у повсякденній діяльності норм демократичного управління. Ресурсний Центр активно сприяє ОСН у цих питаннях.


За період співпраці з ПРООН/МПВСР в м. Івано-Франківську створено 96 ОСН, Асоціацію ОСН та мережу шкіл, які об’єднують всі ОСН та навчальні заклади м. Івано-Франківська; реалізовано 54 проекти, ще 27 – на стадії завершення. Проекти ОСН головним чином стосуються енергозберігаючих та екологічних питань, і в першу чергу це - реконструкція підвальних розгалужень, реконструкція шатрового даху, встановлення приладів обліку теплової енергії, ремонт сходових кліток. Серед проектів шкільних піклувальних рад – заміна вікон, реконструкція системи водопостачання та водовідведення, реконструкція туалетних приміщень, облаштування спортивного стадіону, заміна покриття підлоги, реконструкція приміщень шкільної їдальні та ін. Загальна вартість цих проектів 11,8 млн. грн. Реалізація вказаних проектів дозволила покращити умови життя більше 9,5 тис. мешканцям та умови виховання і навчання більше 16,5 тис. дітей міста.


Для подальшого сприяння реалізації проектів ПРООН/МПВСР в Івано-Франківську, більш активного залучення усіх верств населення до діалогу з органами місцевої влади, вироблення прозорих та ефективних механізмів планування на місцевому рівні і участі громадян до управління, в місті створено Муніципальну раду сталого розвитку (МРСР) та обрано її керівний орган – Координаційний Комітет. Засідання Форуму МРСР проводиться двічі на рік, Координаційний Комітет засідає не менше одного разу на два місяці. Ресурсний Центр, як секретаріат, реалізовує рішення Координаційного Комітету.


МРСР слугує платформою для співпраці муніципалітету, місцевих громад, обласної державної адміністрації, наукових, культурних закладів та бізнесових структур, що спрямована на підтримку сталого розвитку на місцевому рівні. Діяльність МРСР, її Координаційного комітету спільно з РЦ сприяють активізації в Івано-Франківську громадсько-приватної взаємодії та партисипативного планування, а також залученню громадян до процесу прийняття рішень за схемою «знизу-вгору».
За результатами Форумів та громадських слухань депутати міської ради, відділи виконкому та РЦ готують проект річного плану розвитку мікрорайонів. В документі відображено сектори (соціальний, економічний, екологічний), бенефіціантів (будинки/ОСН, бізнес-структури, НГО, освітні установи тощо), а також потребу в ресурсах і відповідні пропозиції.


Проект річного плану подається до міської ради. Запропонований план затверджується повністю або частково, з врахуванням наявності ресурсів та відповідності пріоритетам Стратегічного плану, і включається у міський бюджет на наступний рік у формі плану соціально-економічного розвитку міста.


Слід зазначити, що процес спільного планування є досить новим для офіційної системи в Україні, в якій звичним є отримання вказівок згори-вниз. Проте, у Івано-Франківську він практикується вже з 2005 року і показує хороші результати.
Наступним кроком є визначення місцевих пріоритетів: будинки, освітні установи заохочуються до визначення власних потреб та розробки плану щодо найбільш пріоритетних із них. Ці плани також включають й ті, щодо яких люди виявили готовність зробити власні внески та пізніше самостійно впровадити. РЦ допомагає сформувати «функціональні групи» для виконання плану, а також надає допомогу у пошуку підрядної організації, проведенні тендеру та підготовці пропозиції для подання донорам.
Відбір підрядників здійснює комісія, до складу якої входять члени тендерного комітету виконавчого комітету міської ради, представники управління економічного та інтеграційного розвитку, управління освіти і науки, управління житлово-комунального господарства, керівники ОСН та благодійних організацій, де реалізовуються проекти та керівник Ресурсного Центру. Відібрані пропозиції разом із рекомендаційним листом Координаційного Комітету надсилаються до ПРООН/МПВСР для отримання коштів. Програма фінансує малі гранти у партнерстві із муніципалітетом, бенефіціантами та іншими джерелами. Метою цих грантів є надати можливість організації громади навчитись на практиці принципам демократичного управління та вирішити місцеві проблеми завдяки громадсько-приватному партнерству. Саме в цьому контексті ПРООН/МПВСР оцінює надані пропозиції. В процесі оцінки проводяться оглядові візити на потенційні місця впровадження проектів та спілкування з громадами-претендентами на отримання гранту. Після затвердження пропозиції ПРООН, між Представництвом ООН в Україні та одержувачем гранту – ОСН/ОСББ/мережею підписується Угода про партнерство. Офіційне підписання Угод організується в РЦ за присутності представників об‘єднань громадян, місцевої влади, донорів та ЗМІ.


Кошти з ПРООН передаються на рахунок бенефіціанта трьома траншами, передбаченими Угодою про партнерство. З кожним траншем пов’язаний набір специфічних завдань, що мають бути виконані отримувачем гранта. Другий і наступний транші здійснюються на основі висновків, щодо використання попереднього траншу. РЦ супроводжує реалізацію грантового проекту - організує та фінансує технічний нагляд, допомагає у підготовці звітів та проведення громадського аудиту по завершенню проекту тощо.


Дуже важливим чинником суспільної користі малих гартових проектів є сталість їх результатів. Зокрема, ОСН-отримувач гранту бере на себе зобов’язання обслуговувати власність (оновлену або придбану за підтримки Програми) за власний рахунок як мінімум на три роки. З 1 січня 2008 року на рахунок ОСН будуть надходити кошти (після розщеплення), які входять в квартирну плату і призначені на обслуговування та роботу системи/власності, збудованої за підтримки проекту.


Отже, щоб рухатись крок за кроком для покращення умов життя людей, ОСН повинно якомога довше продовжувати своє існування. Життєздатність такої організації можлива, якщо вона відповідає певним критеріям, а саме: чітко розуміє доцільність свого існування, дотримується прозорості у прийнятті рішень, рівності, справедливості і т.д. Але головним є те, що ОСН повинно мати постійне джерело доходів. Саме для цього Ресурсний Центр спільно з Івано-Франківською міською радою запропонували об’єднанням громадян заробляти на продажі відсортованих твердих побутових відходів (ТПВ). Сьогодні ведеться робота з відбору приватного підприємства з переробки ТПВ для укладання угод з ОСН. Такій діяльності активно сприяє проект Європейського Союзу «Запровадження системи роздільного збору, сортування і переробки твердих побутових відходів в м. Івано-Франківську», що впроваджується з кінця 2006 року.


Загальною метою Проекту є покращення санітарно-екологічної ситуації в місті. Головне завдання у цьому контексті - створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення, переробки, утилізації та захоронення побутових відходів, а також обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.
Для подальшого впровадження ідей Програми, забезпечення її сталості та розширення, Івано-Франківська міська рада у 2007 році профінансувала з міського бюджету на консолідованих засадах (спільно з громадами) 15 проектів на суму 2 003 162,00 грн.
Отже, найголовнішим результатом участі міста в Програмі є розбудова соціального партнерства та налагодження активної співпраці влади і громади у розв‘язанні місцевих проблем. Ресурсний Центр слугує дієвим інструментом самої співпраці, а також розвитку організаційної спроможності та самостійності громади.

 

Iнформацiя для контактiв

Івано-Франківська міська рада
вул. Грушевського, 21
м. Івано-Франківськ, 76004
тел.034-556 515, факс 556 020
 

Джерело: http://www.auc.org.ua