Лучшие практики энергосбережения в ЖКХ

Главная
О проекте
Контакты

 

Мир энергосбережения - интернет-портал

 

Бюллетень Энергосбережение в ЖКХ

Напрями енергозбереження на комунальному підприємстві „Харківські теплові мережі”
 

Iсторична довiдка

Основною стратегічною метою енергозбереження в житлово-комунальному господарстві є підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок сучасних схем і систем енергопостачання, приладів і пристроїв, які використовують тепло та енергію, зниження втрат енергоносіїв, що забезпечує надання комунальних послуг споживачам на більш високому якісному рівні.
Комунальне підприємство „Харківські теплові мережі” належить до найпотужніших підприємств комунальної теплоенергетики України. 5800 висококваліфікованих спеціалістів експлуатують 1533 км трубопроводів, 208 теплорозподільчих станцій, 11 перекачувальних насосних станцій, 262 котельні і теплофікаційну станцію ТЕЦ-4. Послугами підприємства користуються 95 відсотків харків’ян.
Для забезпечення ефективного та раціонального використання енергетичних ресурсів на підприємстві „Харківські теплові мережі” впроваджується комплекс заходів з реконструкції та технічного переоснащення джерел теплової енергії, мереж теплопостачання, окремих агрегатів.
 

Нововведення

Практика та результати

Запровадження когенераційних установок на Московській котельні

На одній з найпотужніших в Україні, і навіть Європі, Московській котельні, яка забезпечує теплом четверту частину населення Харкова, виконується монтаж двох стаціонарних когенераційних газо-поршневих генераторних установок потужністю 1030 кВт кожна. Нині котельня виробляє тільки теплову енергію, але після встановлення додаткового обладнання буде можливість на тій самій кількості газу отримувати ще й електричну енергію для власних потреб котельні. Після завершення реконструкції коефіцієнт корисного використання палива становитиме не менше 86 відсотків. Вартість проекту окупиться за півтора роки, оскільки ціна електроенергії буде втричі менше, а отже знизиться і вартість теплової енергії. Поступово й інші потужні котельні підприємства будуть обладнані когенераційними установками, що зумовить планомірне зниження собівартості виробництва тепла на підприємстві.

Технічна модернізація теплорозподільчих станцій

Результативним заходом енергозбереження є запровадження частотно регульованих приводів на насосах системи гарячого водопостачання на теплорозподільчих станціях. Такі регулятори дозволяють змінювати потужність електродвигунів в залежності від підключеного навантаження, як протягом доби, коли змінюється водоспоживання, так і протягом року, коли влітку електродвигуни працюють тільки на вироблення гарячої води. Після встановлення цього обладнання річне споживання електроенергії знизиться на 12 млн. кВт/год. Термін окупності нововведення – 2-2,5 роки.

Автоматизація системи теплопостачання
На підприємстві успішно експлуатується програмно-технічний комплекс автоматизації і диспетчеризації, який сприяє зростанню ефективності роботи централізованої системи теплопостачання міста Харкова. Автоматизована система диспетчерського керування (АСДК) охоплює три ТЕЦ, всі існуючі районні і частково квартальні котельні, магістральні мережі з усіма насосними станціями і найважливішими магістральними камерами, а також окремі розподільчі пункти.
Подальший розвиток АСДК сприятиме підвищенню ефективності роботи централізованої системи теплопостачання міста за рахунок:
- забезпечення економічних режимів роботи теплових джерел (раціональні температурні та гідравлічні режими);
- зниження аварійності теплових мереж;
- підвищення оперативності і керованості режимами теплових мереж.
При капіталовкладеннях 2,5 млн. грн., за попередніми розрахунками, річний економічний ефект від запровадження АСДК складає 1,4 млн. грн. на рік. Головні чинники:
- економія тепла при зниженні непродуктивних витрат і оптимізації відпуску тепла;
- економія електроенергії при відпуску та транспортуванні тепла за рахунок підтримки розрахункового гідравлічного режиму теплової мережі;
- економія від зменшення втрат при аварійних ушкодженнях, у тому числі через скорочення трудових і часових витрат на виявлення аварій, а також практично повного виключення ймовірності завдання збитків майну громадян і підприємств при поривах та неправильних діях персоналу;
- економія тепла і води за рахунок скорочення витоків у теплових мережах;
- зменшення витрат на аварійно-відновлювальні роботи за рахунок скорочення числа ушкоджень.

Також фахівці підприємства самостійно розробляють енергозберігаюче конкурентоспроможне обладнання та автоматичні системи. Наприклад, електронний квартирних чотири тарифний лічильник води СВ-4Т; система дистанційного виміру даних з абонентських лічильників води; температурний універсальний регулятор „ТУР-М”; комплект газової автоматики „АГКМ-03Е”; блок управління котлом „БУК”; блок контролю сигналізації „БКС-04”; блок регулювання та індикації температури „БРІТ-2”.

Описані вище заходи вже сьогодні покращують якість послуг КП„Харківські теплові мережі” населенню при зменшенні рівня споживання енергоносіїв. Окрім того, розв’язання проблем енергозбереження дозволяє знизити вартість енергоресурсів у структурі собівартості послуг теплопостачання.

Iнформацiя для контактiв

КП „Харківські теплові мережі”
вул.Доброхотова,11
м. Харків, 61037
тел. 0572-26 20 00, 057-758 54 12
факс 057-737 94 00

Джерело: http://www.auc.org.ua