Лучшие практики энергосбережения в городах

Главная
О проекте
Контакты

 

Мир энергосбережения - интернет-портал

 

Бюллетень Энергосбережение в ЖКХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва,

Міністерства будівництва,

архітектури та житлово-комунального

 господарства України

 

09.01. 2007 № 1/3

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2007 за  № 64/13331

 

Ліцензійні умови

 

провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) (далі — Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про теплопостачання», «Про природні монополії», постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» та від 4 липня 2001 року N 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності».

 

1.2. Ліцензійні умови встановлюють технологічні, організаційні, кваліфікаційні та спеціальні (особливі) вимоги провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

 

1.3. Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють (мають намір здійснювати) діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

 

1.4. Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства здійснює ліцензування суб'єктів господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) з сумарною потужністю джерел теплової енергії не менш 50 Гкал на годину.

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності підприємств:

 

- з виробництва теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) з установленою потужністю джерел теплової енергії, яка менша 50 Гкал на годину;

 

- з транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

 

1.5. Теплогенеруючим організаціям незалежно від організаційно-правових форм та форм власності надається право доступу до магістральних та місцевих теплових мереж за умови виконання технічних умов на приєднання. Суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність з транспортування теплової енергії, зобов'язаний приєднати теплогенеруючу організацію, що має намір здійснювати діяльність з виробництва теплової енергії, після виконання технічних умов та укладання договору на приєднання до теплової мережі. Спори щодо обсягу робіт, зазначених у технічних умовах на приєднання, розглядаються відповідно до законодавства.

 

Теплопостачальні організації, які здійснюють діяльність із теплопостачання теплової енергії з використанням власних теплових мереж, зобов'язані забезпечити рівноправний доступ до цих мереж усіх суб'єктів господарської діяльності відповідно до укладених договорів.

 

У разі наявності технічної можливості теплопостачальні організації, що здійснюють постачання теплової енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, який розташований на цій території, в укладенні договору.

 

Якщо до магістральної або місцевої теплової мережі теплопостачальної організації приєднані дві або декілька теплогенеруючих організацій, то встановлення пріоритетності укладання договорів на закупівлю теплової енергії від них здійснюється на конкурентних засадах.

 

1.6. Суб'єктам господарської діяльності у сфері теплопостачання забороняється зловживати монопольним становищем у будь-якій формі.

 

Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють виробництво, постачання та транспортування теплової енергії і займають монопольне (домінуюче) положення на ринку теплової енергії, не можуть припиняти свою діяльність або зменшувати обсяг постачання теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України.

 

1.7. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

 

ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на право провадження господарської діяльності (повністю або частково) з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);

 

магістральна теплова мережа- комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) теплової мережі; -

 

місцева (розподільча) теплова мережа - сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, які забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача;

 

теплова енергія — товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу;

 

теплогенеруюча організація — суб'єкт господарської діяльності, який має у своїй власності або користуванні теплогенеруюче обладнання та виробляє теплову енергію;

 

теплотранспортуюча організація — суб'єкт господарської діяльності, який здійснює транспортування теплової енергії;

 

теплопостачальна організація - суб'єкт господарської діяльності з постачання споживачам теплової енергії;

 

теплогенеруюча установка- комплекс взаємопов'язаного обладнання, що виробляє теплову енергію незалежно від місця його розташування.

 

2. Загальні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

 

2.1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), повинні дотримуватись вимог нормативних актів, наведених у додатку.

 

2.2. Розрахунки за теплову енергію як за товарну продукцію регулюються договорами.

 

У сфері житлово-комунальних послуг розрахунки за теплову енергію здійснюються на договірних засадах згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

 

2.3. Теплогенеруюча організація постачає вироблену теплову енергію безпосередньо споживачу згідно з договором купівлі-продажу. У разі наявності технічної можливості теплопостачальні організації, що здійснюють постачання теплової енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, який розташований на цій території, в укладенні договору.

 

2.4. Ліцензіат повинен забезпечувати споживача тепловою енергією згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 N 955 «Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води».

 

2.5. Ліцензіат повинен провадити господарську діяльність з урахуванням прав та обов'язків, які передбачені статтею 25 Закону України «Про теплопостачання» та статтями 21, 22 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 

2.6. Ліцензіат повинен поступово припиняти практику перехресного субсидіювання різних груп споживачів або одних видів послуг за рахунок інших.

 

2.7. Організаційні вимоги

 

2.7.1. Наявність організаційно-функціональної структури суб'єкта господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності із зазначенням конкретних видів діяльності: виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

 

2.7.2. Наявність розподілу обов'язків та повноважень посадових осіб суб'єкта господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, укомплектованість інженерно-технічними працівниками.

 

2.7.3. Наявність у суб'єктів господарювання чинних державних (міжгалузевих) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів.

 

2.8. Кваліфікаційні вимоги

 

2.8.1. Для суб'єкта господарювання, як юридичної особи склад, чисельність і кваліфікація інженерно-технічних працівників та робітників обслуговуючого персоналу з експлуатації системи з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) визначаються залежно від потужності та ступеня складності споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів роботи з обслуговування і ремонту діючих споруд і мереж.

 

Перелік спеціалістів та їх чисельність визначають відповідно до галузевих норм «Типові норми чисельності працівників на підприємствах комунальної теплоенергетики» ГКН 02.07.004., затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.05.2001 N 118.

 

2.8.2. Для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) фізична особа як суб'єкт підприємницької діяльності повинна мати фахову освіту в галузі теплоенергетики.

 

2.9. Технологічні вимоги

 

Виконання умов з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) здійснюється згідно з чинним законодавством України, актами, нормативно-технічною документацією (ДБН, ДСТУ).

 

3. Вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

 

3.1. Суб'єкти господарювання, які здійснюють (або мають намір здійснювати) господарську діяльність з виробництва теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), повинні забезпечити організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги.

 

3.2. Організаційні вимоги

 

3.2.1. Наявність в організаційно-функціональній структурі на посадах спеціалістів, які забезпечують виконання кожного технологічного циклу із виробництва теплової енергії.

 

3.2.2. Наявність відповідної технічної та ремонтної бази, необхідної для забезпечення надійної роботи теплогенеруючої установки за технологічним регламентом з експлуатації об'єктів та проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт або договорів на користування послугами ремонтних організацій на виконання вищезазначених ремонтних робіт.

 

3.2.3. Наявність засобів вимірювань і випробувань, методик, інструкцій, які необхідні для забезпечення та перевірки встановлених параметрів теплоносія і технологічних операцій.

 

3.2.4. Метрологічне забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, що підтверджено документами відповідних органів.

 

3.2.5. Своєчасне оформлення і ведення виробничої та технічної документації, передбаченої ДБН, ДСТУ та іншими нормативними документами, що забезпечують технологічний регламент та надійну роботу теплогенеруючої установки.

 

3.2.6. Наявність відповідних договорів (копій) у разі наявності.

 

3.3. Кваліфікаційні вимоги

 

Наявність на підприємстві інженерно-технічних працівників згідно з вимогами пункту 2.8 Ліцензійних умов.

 

3.4. Технологічні вимоги

 

Виконання умов з виробництва теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) здійснюється згідно з вимогами пункту 2.9 Ліцензійних умов.

 

4. Вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

 

4.1. Суб'єкти господарювання, які здійснюють (або мають намір здійснювати) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) (далі — транспортування теплової енергії), повинні забезпечити організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги.

 

4.2. Організаційні вимоги

 

4.2.1. Наявність в організаційно-функціональній структурі на посадах спеціалістів, які забезпечують виконання кожного технологічного циклу транспортування теплової енергії.

 

4.2.2. Наявність відповідної технічної та ремонтної бази, необхідної для забезпечення надійної роботи мережі транспортування теплової енергії, експлуатації об'єктів та проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт або договорів на користування послугами ремонтних організацій на виконання вищезазначених ремонтних робіт.

 

4.2.3. Наявність засобів вимірювань і випробувань, методик, інструкцій, які необхідні для забезпечення та перевірки встановлених параметрів теплоносія і технологічних операцій.

 

4.2.4. Метрологічне забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, що підтверджено документами відповідних органів.

 

4.2.5. Своєчасне оформлення і ведення виробничої та технічної документації, передбаченої ДБН, ДСТУ та іншими нормативно-правовими документами, що забезпечують надійне транспортування теплової енергії.

 

4.2.6. Наявність відповідних договорів (копій) у разі наявності.

 

4.3. Кваліфікаційні вимоги

 

4.3.1. Наявність на підприємстві інженерно-технічних працівників згідно з вимогами пункту 2.8 Ліцензійних умов.

 

4.4. Технологічні вимоги

 

4.4.1. Вимоги, які забезпечують виконання технологічного регламенту з транспортування теплової енергії згідно з нормативно-технічною документацією:

 

- схеми теплових мереж;

 

- маршрутні листи обходу теплових мереж;

 

- паспорти теплових мереж;

 

- журнал з ремонту теплових мереж і графік обходів теплового господарства;

 

- паспорти трубопроводів 4-ї категорії на ділянці, що обслуговується, та інструкції щодо їх обслуговування.

 

5. Вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

 

5.1. Суб'єкти господарювання, які здійснюють (або мають намір здійснювати) господарську діяльність з постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), повинні забезпечити організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги.

 

5.2. Організаційні вимоги

 

5.2.1. Наявність в організаційно-функціональній структурі на постійних посадах спеціалістів, які забезпечують виконання кожного технологічного циклу з постачання теплової енергії.

 

5.2.2. Наявність відповідної технічної та ремонтної бази, необхідної для забезпечення надійної роботи з постачання теплової енергії та експлуатації об'єктів і проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт або договорів на користування послугами ремонтних організацій на виконання вищезазначених ремонтних робіт.

 

5.2.3. Наявність засобів вимірювань і випробувань, методик, інструкцій, які необхідні для забезпечення та перевірки встановлених параметрів теплоносія і технологічних операцій.

 

5.2.4. Своєчасне оформлення і ведення виробничої та технічної документації, передбаченої ДБН, ДСТУ та нормативними документами, що забезпечують постачання теплової енергії.

 

5.2.5. Наявність відповідних договорів (копій) у разі наявності.

 

5.3. Кваліфікаційні вимоги

 

Наявність на підприємстві інженерно-технічних працівників згідно з вимогами пункту 2.8 Ліцензійних умов.

 

5.4. Технологічні вимоги

 

Умови, які забезпечують виконання технологічних вимог до теплових пунктів при постачанні теплової енергії:

 

- паспорт теплового пункту;

 

- режимна карта;

 

- принципова схема внутрішньодворового розведення;

 

- маршрутна схема руху обслуговуючого персоналу по закріплених теплових пунктах;

 

- графік планово-попереджувального ремонту та огляду обладнання;

 

- інструкція з техніки безпеки під час роботи на тепловому пункті;

 

- температурний графік роботи тепломережі;

 

- акт на гідравлічні випробування трубопроводів і обладнання;

 

- акт на промивання трубопроводів і системи опалення.

 

6. Особливі вимоги, необхідні для здійснення господарської діяльності з теплопостачання

 

У разі введення надзвичайного стану та особливого періоду відповідно до Законів України «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» теплогенеруючі та теплопостачальні організації, які розташовані у місцевості, на якій введено особливий період або надзвичайний стан, зобов'язані виконувати розпорядження органів, які здійснюють заходи надзвичайного стану або особливого періоду на відповідній території, щодо постачання теплової енергії споживачам незалежно від договору.

 

Начальник Управління

ліцензування Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

 

 

 

О. Б. Іванченко

Начальник Управління

теплоенергетики Міністерства

будівництва, архітектури та

житлово-комунального

господарства України

 

 

 

 

В. М. Бербенець

 

Додаток

до пункту 2.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)


 

N

з/п

Назва нормативно-правових актів

(нормативних документів)

Реквізити нормативно-правових актів (нормативних документів)

 

1

2

1

Закон України

«Про теплопостачання»

Верховна Рада України

від 02.06.2005 N 2633-IV

2

Закон України

«Про природні монополії»

Верховна Рада України

від 20.04.2000 N 1682-III

3

Закон України

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Верховна Рада України

від 01.06.2000 N 1775-III

4

Закон України

«Про житлово-комунальні послуги»

Верховна Рада України

від 24.06.2004 N 1875-IV

5

Указ Президента України

«Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій»

Від 19.08.97 N 853/97

6

Постанова Кабінету Міністрів

«Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»

Кабінет Міністрів України

від 21.07.2005 N 630

7

Постанова Кабінету Міністрів

«Про затвердження переліку органів ліцензування»

Кабінет Міністрів України

від 14.11.2000 N 1698

8

Постанова Кабінету Міністрів

«Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

Кабінет Міністрів України

від 04.07.2001 N 756

9

Постанова Кабінету Міністрів

«Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води»

Кабінет Міністрів України

від 10.07.2006 N 955

10

ГКН 02.07.004.

«Типові норми чисельності працівників на підприємствах комунальної теплоенергетики»

Державний комітет будівництва, архітектури та житлово-комунальної політики України

Наказ N 118 від 14.05.2001

11

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

«Про затвердження Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115° C»

Держнаглядохоронпраці

від 23.07.96 N 125

зареєстрований у Мін'юсті України 05.11.96 за N 655/1680

12

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

«Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води»

Держнаглядохоронпраці

від 08.09.98 N 177, зареєстрований в Мін'юсті України 07.10.98 за N 636/3076

13

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

«Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України»

Держнаглядохоронпраці

від 01.10.97 N 254

зареєстрований в Мін'юсті України 15.05.98 за N 318/2758

14

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

«Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

Держнаглядохоронпраці

від 09.01.98 N 4

зареєстрований у Мін'юсті України 10.02.98 за N 93/2533

15

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

«Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»

МНС України

від 19.10.2004 N 126

зареєстрований в Мін'юсті України 04.11.2004 за N 1410/10009

16

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

«Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»

Держнаглядохоронпраці

від 26.01.2005 N 15

зареєстрований в Мін'юсті України 15.02.2005 за N 231/10511

17

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

«Про затвердження Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів»

Держнаглядохоронпраці

від 30.04.96 N 74

зареєстрований в Мін'юсті України 05.06.96 за N 267/1292


 

 

Начальник Управління

ліцензування Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

 

 

 

О. Б. Іванченко

Начальник Управління

теплоенергетики Міністерства

будівництва, архітектури та

житлово-комунального

господарства України

 

 

 

 

В. М. Бербенець

 

Источник: http://vi-legas.com.ua