Лучшие практики энергосбережения в городах

Главная
О проекте
Контакты

 

Мир энергосбережения - интернет-портал

 

Бюллетень Энергосбережение в ЖКХ

Повідомлення про оприлюднення
Проекту наказу «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)»

1. Стислий зміст проекту

Проектом Порядку, що затверджується наказом, визначена структурна схема організації та порядку проведення планових та позапланових перевірок додержання ліцензіатом ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.

2. Зауваження та пропозиції направляти на адресу

Міністерство з питань житлово-комунального господарства
03150, м. Київ-150, вул. Димитрова, 24,
E-mail: minzhkg-zvg@ukr.net

Держпідприємництва
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11
E-mail: mail@dkrp.gov.ua

3. Спосіб оприлюднення регуляторного акту

З метою оприлюднення і висвітлення інформації щодо розроблення законопроекту та нормативно-правових актів Міністерством створено веб-сторінку (www.minjkg.gov.ua), на якій розміщено проект наказу «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)».

4. Строк протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються до 31 квітня 2008 року.

5. Спосіб надання фізичним та юридичним особам, їх об’єднанням зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.Одержати документи:

Джерело: http://www.minjkg.gov.ua