Лучшие практики энергосбережения в городах

Главная
О проекте
Контакты

 

Мир энергосбережения - интернет-портал

 

Бюллетень Энергосбережение в ЖКХ

НАКАЗ  

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

від       2008 року №     

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) 

Відповідно статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 23 Закону України "Про теплопостачання" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. №1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"  

НАКАЗУЄМО:  

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), що додаються.

 2. В установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.  
 

 

Затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

від «___»________ 2008 року №___   

Ліцензійні умови

провадження  господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) 

1. Загальні положення 

         1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) (далі – Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України ”Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, ”Про теплопостачання”, ”Про природні монополії”, постанов  Кабінету Міністрів  України від   14 листопада  2000 року № 1698 ”Про затвердження переліку органів ліцензування” та від 4 липня 2001 року № 756 ”Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”.  

         1.2. Ліцензійні умови встановлюють технологічні, організаційні, кваліфікаційні та спеціальні (особливі) вимоги провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії). 

         1.3. Ліцензійні умови є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють (мають намір здійснювати) діяльність з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

         1.4. Міністерство з питань житлово-комунального господарства здійснює ліцензування суб’єктів господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) з сумарною потужністю джерел теплової енергії не менше 50 Гкал на годину.

         Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності підприємств з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) з  установленою потужністю джерел теплової енергії, яка менша 50 Гкал на годину.        

1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

            ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);     

магістральна теплова мережа  - комплекс трубопроводів і споруд,  що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) теплової мережі;

місцева (розподільча) теплова мережа - сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, які забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від реалізації теплової енергії для фінансової підтримки іншої діяльності в межах однієї організації або одного підприємства за рахунок іншого;

теплова енергія - товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери  теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу;

теплогенеруюча організація - суб'єкт господарської діяльності, який має у своїй власності або користуванні теплогенеруюче обладнання та виробляє теплову енергію;

теплотранспортуюча організація - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює транспортування теплової енергії;

теплопостачальна організація - суб'єкт господарської діяльності з постачання споживачам теплової енергії;

теплогенеруюча установка - комплекс взаємопов'язаного обладнання, що виробляє теплову енергію незалежно від місця його розташування. 

 

2. Умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляєтьсяна теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) 

2.1. Провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) можливо при виконанні таких умов:

2.1.1. Наявності джерел теплової енергії у власності або користуванні ліцензіата.

2.1.2. Забезпеченні обліку виробленої теплової енергії спільно з теплотранспортуючими та/або теплопостачальними організаціями.

2.2. Ліцензіат має право постачати вироблену теплову енергію безпосередньо споживачу згідно з договором купівлі-продажу. У разі, якщо ліцензіат не є теплотранспортуючою організацією, то теплотранспортуюча організація не має права відмовити ліцензіату в транспортуванні теплової енергії, якщо це дозволяють технічні можливості системи.

         2.3. Ліцензіат має право доступу до магістральних та місцевих теплових мереж за умови виконання технічних умов на приєднання до них. 

2.4. Ліцензіат не має права:

2.4.1. Здійснювати перехресне субсидіювання за рахунок діяльності з виробництва теплової енергії.

2.4.2. Прямо або опосередковано заважати або протидіяти іншим суб’єктам господарської діяльності у сфері теплопостачання, зловживати монопольним становищем у будь-якій формі.

Ліцензіат, який здійснює виробництво та постачання теплової енергії і займає монопольне (домінуюче) положення на ринку теплової енергії, не має права припиняти свою діяльність або зменшувати обсяг постачання теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України.

2.4.3. Займатися іншими видами господарської діяльності, якщо вони перешкоджають або можуть перешкодити належному виконанню господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

Ліцензіат не пізніше ніж за місяць повинен повідомити відповідний орган ліцензування про наміри здійснення нового виду діяльності.

         2.5. Тарифи на виробництво теплової енергії встановллються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955 „Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води”.

 

3. Вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)  

3.1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють (або мають намір здійснювати) господарську діяльність з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), повинні забезпечити організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги, а також дотримуватись вимог нормативних актів наведених у додатку 1.

3.2. Ліцензіат повинен провадити господарську діяльність з урахуванням  прав та обов’язків, які передбачені статтею 25 Закону України „Про теплопостачання” та статтями 21 і 22 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”.

 

         3.3. Організаційні вимоги

         3.3.1. Наявність в організаційно-функціональній структурі на посадах спеціалістів, які забезпечують виконання кожного технологічного циклу із виробництва теплової енергії.

         2.3.2. Наявність розподілу обов’язків та повноважень посадових осіб суб’єкта господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, укомплектованість інженерно-технічними працівниками.

         2.3.3. Наявність у суб’єктів господарювання чинних державних (міжгалузевих) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів.

         3.3.4. Наявність відповідної технічної та ремонтної бази, необхідної для забезпечення надійної роботи теплогенеруючої установки за технологічним регламентом з експлуатації об’єктів та проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт або договорів на користування послугами ремонтних організацій на виконання вищезазначених ремонтних робіт.

         3.3.5. Наявність засобів вимірювань і випробувань, методик, інструкцій, які необхідні для забезпечення та перевірки встановлених параметрів теплоносія і технологічних операцій.

         3.3.6. Метрологічне забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, що підтверджено документами відповідних органів.

         3.3.7. Своєчасне оформлення і ведення виробничої та технічної документації, передбаченої ДБН, ДСТУ та іншими нормативними документами, що забезпечують технологічний регламент та надійну роботу теплогенеруючої установки.

        

         3.4. Кваліфікаційні вимоги

         3.4.1. Для суб’єкта господарювання як юридичної особи склад, чисельність і кваліфікація інженерно-технічних працівників та робітників обслуговуючого персоналу з експлуатації системи з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) визначаються залежно від потужності та ступеня складності споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів роботи з обслуговування і ремонту діючих споруд і мереж.

         Перелік спеціалістів та їх чисельність визначають відповідно до галузевих норм „Типові норми чисельності працівників на підприємствах комунальної теплоенергетики” ГКН 02.07.004., затверджених наказом   Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.05.2001 № 118. 

         3.4.2. Для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності повинна мати фахову освіту в галузі теплоенергетики.

        

         3.5. Технологічні вимоги

3.5.1. Виконання умов з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) здійснюється згідно з чинним законодавством України, актами, нормативно-технічною документацією (ДБН, ДСТУ).

3.5.2. Вимоги, які забезпечують виконання технологічного регламенту з транспортування теплової енергії згідно з нормативно-технічною документацією:

- паспорт та режимна карта;

- схеми теплових мереж;

         - журнал з ремонту теплових мереж і графік обходів теплового господарства;

-  температурний графік роботи тепломережі;

         - акт на гідравлічні випробування трубопроводів і обладнання й на максимальну розрахункову температуру;

         - паспорти трубопроводів 4-ї категорії на ділянці, що обслуговується та інструкції щодо їх обслуговування.

 3.6. При провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) ліцензіат повинен дотримуватися таких вимог:

3.6.1. Надавати відповідному органу ліцензування звіти щодо провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) у встановленому Міністерством з питань житлово-комунального господарства порядку.

3.6.2. Надавати на вимогу відповідного органу ліцензування фінансову (бухгалтерську) звітність за результатами господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.6.3. Надавати відповідному органу ліцензування на його вимогу достовірну інформацію щодо провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

3.6.4. Вести окремий бухгалтерський облік господарської діяльності з виробництва теплової енергії від інших видів діяльності.

Ліцензіат має обґрунтовано розподіляти витрати між господарською діяльністю з твиробництва теплової енергії та іншими видами господарської діяльності та надсилати за запитом відповідного органу ліцензування пояснення щодо розподілу витрат, супроводжуючи їх необхідною документацією.

3.6.5. Повідомляти відповідний орган ліцензування про усі зміни даних, зазначених у заяві про видачу ліцензії та документах, що додавалися до заяви. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

3.7. Ліцензіат здійснює виробництво теплової енергії за тарифами, встановленими відповідно до пункту 2.6 Ліцензійних умов. 

                                                               

4. Особливі вимоги, необхідні для провадження господарської

діяльності з виробництва теплової енергії 

         У разі введення надзвичайного стану та особливого періоду відповідно до Законів України „Про надзвичайний стан”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” теплогенеруючі організації, які розташовані у місцевості, на якій введено особливий період або надзвичайний стан, зобов’язані виконувати розпорядження органів, які здійснюють заходи надзвичайного стану або особливого періоду на відповідній території, щодо постачання теплової енергії споживачам незалежно від договору.

 

5. Контроль за провадженням господарської  діяльності з виробництва теплової енергії 

Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюють відповідно Міністерство з питань житлово-комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством з питань житлово-комунального господарства.

6. Анулювання ліцензії

Відповідний орган ліцензування має право анулювати ліцензію відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". 

Начальник Управління ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 

 

___________________

 

          

Додаток 1 

з/п

Назва нормативно-правових актів

(нормативних документів)

 

Реквізити нормативно-правових актів (нормативних документів)

1

 

 

Закон України

 

 

Про природні монополії

 

Верховна Рада України від 20.04.2000 № 1682-III

2

Закон України

 

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Верховна Рада України від 01.06.2000 № 1775-III

3

Закон України

Про житлово-комунальні послуги

Верховна Рада України від 24.06.2004   № 1875-IV

4

Закон України

 

 

Про теплопостачання

 

Верховна Рада України від 02.06.2005 № 2633-IV

5

 

Постанова Кабінету Міністрів

 

Про затвердження переліку органів ліцензування

Кабінет Міністрів України від 14.11. 2000 

№ 1698

6

 

Постанова Кабінету Міністрів

 

Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

Кабінет Міністрів України від 04.07. 2001  № 756

7

Постанова Кабінету Міністрів

Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

 

Кабінет Міністрів України

від 21.07.2005   № 630

8

Постанова Кабінету Міністрів

Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

 

Кабінет Міністрів України від 10.07. 2006  № 955

9

Постанова Кабінету Міністрів

 

Про затвердження Правил користування тепловою енергією

Кабінет Міністрів України від _________ № 1198

10

Наказ Держком будівництва, архітектури

та житлово-комунальної політики України

 

Типові норми  чисельності працівників на підприємствах комунальної теплоенергетики

ГКН 02.07.004

Наказ № 118

від 14.05.2001

11

Наказ Держнагляд

охоронпраці

Про затвердження Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів

Держнаглядохоронпраці від 30.04.96  № 74 зареєстрований в Мін’юсті 05.06.96 за № 267/1292

12

Держнагляд

охоронпраці

Про затвердження Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою  води не вище 115°С

Держнаглядохоронпраці від 23.07.96  № 125   зареєстрований у Мінюсті України

 05.11.96 за № 655/1680

 

13

Наказ Держнагляд

охоронпраці

Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України

Держнаглядохоронпраці від 01.10.97   № 254   зареєстрований в Мін’юсті України 15.05.98 за № 318/2758

 

14

Наказ Держнагляд

охоронпраці

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

Держнаглядохоронпраці від 08.09.98 № 177, зареєстрований в  Мін’юсті України  07.10.98  за № 636/3076

15

Наказ Держнагляд

охоронпраці

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Держнаглядохоронпраці від 09.01.98   № 4  зареєстрований у Мін’юсті 10.02.98 за  № 93/2533

16

Наказ Держбуду

Про затвердження Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики

Держбуд України

від 19 січня 1999 р. N 9 

 

17

Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій

Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні

МНС України від 19.10.2004 № 126 зареєстрований в Мін’юсті 04.11.2004  за

 № 1410/10009

18

Наказ Держнагляд

охоронпраці

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005  № 15 зареєстрований в Мін’юсті 15.02.2005 за № 231/10511

19

Наказ Міністерства палива та енергетики

Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж

Мінпаливенерго від 14.02.07 N 71 зареєстрований в Мін’юсті України 5.03.07 р. за N 197/13464

 Джерело: http://www.minjkg.gov.ua