Лучшие практики энергосбережения в городах

Главная
О проекте
Контакты

 

Мир энергосбережения - интернет-портал

 

Бюллетень Энергосбережение в ЖКХ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії»

 

Проект регуляторного акту розроблений Міністерством з питань житлово-комунального господарства України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.03.2008 №13132/0/1-08 щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії протягом 2008 року.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв`язано шляхом державного регулювання 

 

Відповідно до пункту 14 Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 717, Мінжитлокомунгосп відповідно до покладених на нього завдань здійснює у межах своїх повноважень заходи з енергозбереження, в тому числі обладнання житлових будинків засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії.

 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 21.07.2005 № 630 (зареєстровано в Мін’юсті 26.01.2007 р. за № 64/13331)  затверджено  порядок обліку та оплати послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води.

 

Крім того наказом Державного комітету з питань  житлово-комунального господарства від 01.07.1996 №57/112, затверджено Тимчасові правила обліку відпускання і споживання теплової енергії, які не були зареєстровані в Мін’юсті та носять лише рекомендаційний характер.

 

Концепцією вдосконалення державного регулювання природних монополій, схваленою Указом Президента України від 27 вересня 2007 року № 921, визначено, що основними недоліками національного законодавства з питань регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які виробляють (реалізують) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та діяльності суб'єктів господарювання, що діють на суміжних ринках, є його внутрішня неузгодженість та певна невідповідність європейським стандартам.

 

У Концепції зазначено, що нагальним також є питання застосування єдиного підходу до регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які виробляють (реалізують) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та діяльності суб'єктів господарювання, що діють на суміжних ринках, незалежно від сфери діяльності.

 

Таким чином, потребує врегулювання ситуація, коли для всіх суб'єктів господарювання, які виробляють (реалізують) товари на ринку, що перебувають у стані природної монополії, а саме тепло- та водопостачання, необхідно провести заходи, щодо поліпшення стану справ з оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії, а також забезпечення соціального захисту населення, шляхом врегулювання взаємовідносин між виробниками (виконавцями) та споживачами послуг на договірних засадах та оплати фактично спожитих послуг (а не за нормами).

 

Концепцією ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг, схваленою Указом Президента України від 28 грудня 2007 року № 1324, визначено, що для підвищення енергоефективності у сфері житлово-комунального господарства, зменшення непродуктивних витрат енергоресурсів необхідно вирішити питання щодо:

 

· запровадження на ринках житлово-комунальних послуг механізму, що сприятиме ощадному використанню енергетичних ресурсів;

 

· державної підтримки запровадження енергозберігаючих заходів;

 

· стимулювання масового застосування засобів обліку споживання комунальних послуг.

 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії протягом 2008 року Міністерством з питань житлово-комунального господарства України розроблений проект постанови  Кабінету Міністрів України «Про оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії».

 

2. Визначення цілей державного регулювання

 

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії» є запровадження ощадливого використання енергетичних та інших ресурсів, що має базуватися на поступовому переході до масового застосування засобів обліку споживання води та теплової енергії.

 

3. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

 

Існує два альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання встановленої мети:

 

1. Перший альтернативний спосіб – проведення нарахувань за спожиті житлово-комунальні послуги нормативним (розрахунковим) методом.

 

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки не стимулює оптимізацію витрат суб’єктів господарювання, що надають житлово-комунальні послуги,  не надає можливості  абоненту (споживачу) здійснювати розрахунки за фактичну кількість отриманої продукції (послуги) встановленої нормативами якості, робить не прозорим порядок проведення перерахунків плати за ненадані (надані не в повному обсязі) житлово-комунальні послуги та послуги, якість яких не відповідає нормативним вимогам.

 

Другий альтернативний спосіб – затвердження постанови Кабінету Міністрів України «Про оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії».

 

Зазначений спосіб відповідатиме Концепції ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг, оскільки дає можливість стимулювати процеси енергозбереження в житлово-комунальній сфері, забезпечувати механізми захисту прав споживачів на отримання житлово-комунальних послуг належної якості у достатньому обсязі та за економічно обґрунтованими цінами, а також механізми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення(через надання пільг та субсидій), що зменшить навантаження на бюджети усіх рівнів.

 

Таким чином, обраний спосіб, викладений у постанові Кабінету Міністрів України «Про оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії» відповідає чинному законодавству України та є єдиним способом вирішити вищезазначені проблемні питання та неузгодженості.

 

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв`язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта 

 

Постановою пропонується затвердити заходи направлені на оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Прийняття постанови дасть можливість підвищити ефективність використання ресурсів у житловому фонді України, забезпечити реалізацію захисту прав та інтересів споживачів у сфері житлово-комунальних послуг, що передбачено Указом Президента України від 28.12.2007 № 1324.

 

Запровадження заходів викладених у постанові сприятиме досягненню мети Закону України „Про теплопостачання”, яка полягає у створенні правових засад для забезпечення енергетичної безпеки України, підвищенні енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створенні та удосконаленні ринку теплової енергії та захисті прав споживачів.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії» сприятиме дотриманню принципів державної політики у сфері регулювання.

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

збільшаться витрати, пов’язані з оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку та регулювання споживання води та теплової енергії

1. Зменшення споживання води і теплової енергії до 30 відсотків;

2. Досягнення при повному оснащенні житлового фонду засобами обліку очікуваної   щорічної економії: теплоенергії   – 16 млн. Гкал, електроенергії – 700 млн.  кВт. год, природного газу- 1,2 млрд. куб. м, питної води - 570 млн. куб. м.

Суб’єкти господарювання

збільшаться витрати, пов’язані з оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами облік та регулювання споживання води та теплової енергії

залучення інвестицій у розвиток підприємств, запровадження механізмів енергозбереження

Громадяни

співфінансування встановлення засобів обліку і приладів регулювання споживання теплової енергії

заохочення населення до спів фінансування;

здійснення належного контролю за отриманими житлово-комунальними послугами

 

7. Строк чинності регуляторного акта

 

Акт набирає чинності після його прийняття.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

Показниками результативності регуляторного акта є :

 

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб на яких поширюватиметься дія регуляторного акта – дія акта поширюватиметься на необмежену кількість суб’єктів господарювання, що надають послуги з тепло- та водопостачання;

 

- розмір коштів і час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконання вимог регуляторного акта – до повного виконання;

 

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – достатній: проект розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття ним чинності, шляхом збору пропозицій та зауважень та їх аналізу.

 

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене не пізніше як через рік після набрання чинності цим актом.

 

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, за результатами якого можна зробити порівняння показників базового та повторного відстеження.

 

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом.

 

В рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз статистичної інформації щодо кількості суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта. Цільова група для проведення опитування – суб’єкти господарювання та абоненти (споживачі), на яких поширюється дія акта.

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом державного регулювання Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

 

Міністр                                                                                        О.Ю.Кучеренко