Лучшие практики энергосбережения в ЖКХ

Главная
О проекте
Контакты

 

Портал по энергосбережению ЭСКО

 

Журнал Тепловые насосы

Проект

 

НАКАЗ

 

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

 

від       2008 року №   

 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

 

Відповідно статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 23 Закону України "Про теплопостачання" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. №1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, що додаються.

 

2. В установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

  

 

Затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,

 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

 

від «___»________ 2008 року №___

 

Ліцензійні умови провадження  господарської діяльності з постачання теплової енергії

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (далі – Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України ”Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, ”Про природні монополії”, ”Про теплопостачання”, постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 ”Про затвердження переліку органів ліцензування” та від 4 липня 2001 року № 756 ”Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”.

 

1.2. Ліцензійні умови встановлюють технологічні, організаційні, кваліфікаційні та спеціальні (особливі) вимоги провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії.

 

1.3. Ліцензійні умови є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють (мають намір здійснювати) діяльність з постачання теплової енергії.

 

 

1.4. Міністерство з питань житлово-комунального господарства здійснює ліцензування суб’єктів господарської діяльності з постачання теплової енергії, що виробляється джерелами теплової енергії з сумарною потужністю не менше    50 Гкал на годину.

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності підприємств з постачання теплової енергії, що виробляється джерелами теплової енергії з установленою потужністю, яка менша 50 Гкал на годину.

 

1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

 

ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії;

 

магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) теплової мережі;

 

місцева (розподільча) теплова мережа - сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, які забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача;

 

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від реалізації теплової енергії для фінансової підтримки іншої діяльності в межах однієї організації або одного підприємства за рахунок іншого;

 

теплова енергія - товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери  теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу;

 

теплогенеруюча організація - суб'єкт господарської діяльності, який має у своїй власності або користуванні теплогенеруюче обладнання та виробляє теплову енергію;

 

теплотранспортуюча організація - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює транспортування теплової енергії;

 

теплопостачальна організація - суб'єкт господарської діяльності з постачання споживачам теплової енергії;

 

теплогенеруюча установка - комплекс взаємопов'язаного обладнання, що виробляє теплову енергію незалежно від місця його розташування.

 

2. Умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

 

2.1. Провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії можливо при виконанні таких умов:

 

2.1.1. Наявності у ліцензіата договорів купівлі-продажу теплової енергії із теплогенеруючою організацією (у разі, якщо ліцензіат не є теплогенеруючою організацією), договорів про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (у разі, якщо ліцензіат не є теплотранспортуючою організацією).

 

2.1.2. Забезпеченні обліку поставленої споживачам теплової енергії спільно з теплогенеруючими та теплотранспортуючими організаціями.

 

2.1.3. Наявності договорів з теплотранспортуючими організаціями на виконання робіт, пов’язаних з обмеженням та відключенням від теплопостачання споживачів-боржників.

 

2.1.4. Провадженні господарської діяльності в обсягу, що забезпечує економічну доцільність такої діяльності з метою досягнення найнижчої вартості теплової енергії для споживачів.

 

2.2. Ліцензіат не має права:

 

2.2.1. Здійснювати перехресне субсидіювання за рахунок господарської діяльності з постачання теплової енергії.

 

2.2.2. Прямо або опосередковано заважати або протидіяти іншим суб’єктам господарської діяльності у сфері теплопостачання, зловживати монопольним становищем у будь-якій формі.

 

2.2.3. Займатися іншими видами господарської діяльності, якщо вони перешкоджають або можуть перешкодити належному виконанню господарської діяльності з постачання теплової енергії.

 

Ліцензіат не пізніше ніж за місяць повинен повідомити відповідний орган ліцензування про наміри здійснення нового виду діяльності.

 

2.2.4. Постачати теплову енергію споживачам без укладення з останніми відповідних договорів на постачання.

 

2.3. Ліцензіат, який здійснює свою діяльність з використанням власних теплових мереж, зобов’язаний забезпечити рівноправний, недискримінаційний доступ до цих мереж усіх суб’єктів господарської діяльності відповідно до укладених договорів.

 

У разі наявності технічної можливості ліцензіат, що здійснює постачання теплової енергії на закріпленій території, не має права відмовити споживачу, який розташований на цій території, в укладенні договору.

 

Якщо до магістральної або місцевої (розподільчої) теплової мережі ліцензіата приєднані дві або декілька теплогенеруючих організацій, то встановлення пріоритетності укладання договорів на закупівлю теплової енергії від них здійснюється на конкурентних засадах.

 

2.4. Тарифи на постачання теплової енергії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006р. № 955 „Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води”.

 

2.5. Розрахунки за теплову енергію як за товарну продукцію регулюються укладеними договорами.

 

У сфері житлово-комунальних послуг розрахунки за теплову енергію здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005        № 630 „Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”.

 

3. Вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

 

3.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен діяти згідно із законодавством України та вимог нормативно-технічних  документів, наведених у додатку 1.

 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють (або мають намір здійснювати) господарську діяльність з постачання теплової енергії, повинні забезпечити раціональне використання теплової енергії в межах установленої норми, зниження втрат теплової енергії і витоків мережної води за умови забезпечення організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог.

 

3.2. Ліцензіат повинен провадити господарську діяльність з урахуванням  прав та обов’язків, які передбачені статтею 25 Закону України „Про теплопостачання” та статтями 21 і 22 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”.

 

3.3. Організаційні вимоги

 

3.3.1. Наявність в організаційно-функціональній структурі на посадах спеціалістів, які забезпечують виконання технологічного циклу з постачання теплової енергії.

 

3.3.2. Наявність розподілу обов’язків та повноважень посадових осіб суб’єкта господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, укомплектованість інженерно-технічними працівниками.

 

3.3.3. Наявність у суб’єктів господарювання чинних державних (міжгалузевих) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів.

 

3.3.4. Наявність відповідної технічної та ремонтної бази, необхідної для забезпечення надійної роботи з постачання теплової енергії, експлуатації об’єктів, проведення профілактичного ремонту або договорів на надання послуг ремонтних організацій.

 

3.3.5. Наявність засобів вимірювань і випробувань, методик, інструкцій, які необхідні для забезпечення та перевірки встановлених параметрів теплоносія і технологічних операцій.  

 

3.3.6. Своєчасне оформлення і ведення виробничої та технічної документації, передбаченої ДБН, ДСТУ та іншими нормативно-правовими документами, що забезпечують надійне транспортування теплової енергії. 

 

3.4. Кваліфікаційні вимоги

 

3.4.1. Для суб’єкта господарювання як юридичної особи cклад, чисельність і кваліфікація інженерно-технічних працівників та робітників обслуговуючого персоналу з експлуатації теплових мереж у суб'єкта господарювання (юридичної особи) визначаються залежно від потужності та ступеня складності споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів роботи з обслуговування і ремонту діючих споруд і мереж.

 

Перелік спеціалістів та їх чисельність визначають відповідно до галузевих норм „Типові норми чисельності працівників на підприємствах комунальної теплоенергетики” ГКН 02.07.004., затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.05.2001 р. № 118. 

 

3.4.2. Для провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності повинна мати фахову освіту в галузі теплоенергетики.

 

3.5. Технологічні вимоги

 

3.5.1. Виконання умов з виробництва теплової енергії здійснюється згідно з чинним законодавством України, актами, нормативно-технічною документацією (ДБН, ДСТУ).

 

3.5.2. Вимоги, які забезпечують виконання технологічного регламенту з постачання теплової енергії згідно з нормативно-технічною документацією:

 

- паспорт теплового пункту;

 

- режимна карта;

 

- принципова схема внутрішнього розведення мережі;

 

- маршрутна схема руху обслуговуючого персоналу по закріплених теплових пунктах;

 

- графік планово-попереджувального ремонту та огляду обладнання;

 

- інструкція з техніки безпеки під час роботи на тепловому пункті;

 

-  температурний графік роботи тепломережі;

 

- акт на гідравлічні випробування трубопроводів і обладнання;

 

- акт на промивання трубопроводів і системи водяного опалення.

 

3.6. При провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких вимог:

 

3.6.1. Надавати відповідному органу ліцензування звіти щодо провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії у встановленому Міністерством з питань житлово-комунального господарства порядку.

 

3.6.2. Надавати на вимогу відповідного органу ліцензування фінансову (бухгалтерську) звітність за результатами господарської діяльності постачання теплової енергії.

 

3.6.3. Надавати відповідному органу ліцензування на його вимогу достовірну інформацію щодо провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії.

 

3.6.4. Вести окремий бухгалтерський облік господарської діяльності з постачання теплової енергії від інших видів діяльності.

 

Ліцензіат має обґрунтовано розподіляти витрати між господарською діяльністю з постачання теплової енергії та іншими видами господарської діяльності та надсилати за запитом відповідного органу ліцензування пояснення щодо розподілу витрат, супроводжуючи їх необхідною документацією.

 

3.6.5. Повідомляти відповідний орган ліцензування про усі зміни даних, зазначених у заяві про видачу ліцензії та документах, що додавалися до заяви. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

 

3.7. Ліцензіат зобов’язаний:

 

3.7.1. Укладати договори на закупівлю теплової енергії в обсязі, достатньому для виконання договірних зобов'язань перед споживачем.

 

3.7.2. Передбачати в договорах на постачання теплової енергії стандарти послуг, які надаються споживачу, відповідальність ліцензіата за їх порушення та умови, за яких ліцензіат має право обмежити або припинити постачання теплової енергії споживачу.

 

3.7.3. Укладати договори про постачання теплової енергії із споживачами за умови відсутності у споживачів заборгованості перед іншим постачальником теплової енергії або за згодою цього постачальника.

 

3.7.4. Передбачати в договорах на постачання теплової енергії умови, за яких теплотранспортуюча організація має право доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, що встановлені на комерційних вузлах обліку теплової енергії ліцензіата.

 

3.7.5. Зберігати договори, пов’язані з постачання теплової енергії протягом п`яти років після завершення строку їхньої дії.

 

3.7.6. Складати та підписувати разом із теплотранспортуючою організацією та/або споживачами акти про обсяг поставленої споживачам теплової енергії відповідно до укладених договорів.

 

4. Контроль за провадженням господарської діяльності з постачання теплової енергії

 

Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюють відповідно Міністерство з питань житлово-комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством з питань житлово-комунального господарства.

 

5. Анулювання ліцензії

 

Відповідний орган ліцензування має право анулювати ліцензію відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

 

Начальник Управління ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 

 

 

Додаток 1

 

з/п

Назва нормативно-правових актів

(нормативних документів)

 

Реквізити нормативно-правових актів (нормативних документів)

 

1

 

Закон України

„Про природні монополії”

Верховна Рада України від 20.04.2000 № 1682-III

2

Закон України

„Про ліцензування певних видів господарської діяльності”

Верховна Рада України від 01.06.2000 № 1775-III

3

Закон України

„Про житлово-комунальні послуги”

 

Верховна Рада України від 24.06.2004  № 1875-IV

4

Закон України

 

„Про теплопостачання”

 

 

Верховна Рада України від 02.06.2005 № 2633-IV

5

 

Постанова Кабінету Міністрів

„Про затвердження переліку органів ліцензування ”

Кабінет Міністрів України від 14.11.2000 № 1698

6

Постанова Кабінету Міністрів

„Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”

 

Кабінет Міністрів України від 04.07.2001  № 756

7

Постанова Кабінету Міністрів

„Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”

 

Кабінет Міністрів України

від 21.07.2005   № 630

8

Постанова Кабінету Міністрів

„Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води”  

Кабінет Міністрів України від 10.07.2006  № 955

9

Постанова Кабінету Міністрів

 

Про затвердження Правил користування тепловою енергією

Кабінет Міністрів України від _________ № 1198

10

ГКН 02.07.004.

„Типові норми  чисельності працівників на підприємствах комунальної теплоенергетики ”

 

Держаний комітет будівництва, архітектури

та житлово-комунальної політики України

 Наказ № 118

від 14.05.2001

11

Наказ Держнагляд

охоронпраці

„Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води”

Держнаглядохоронпраці від 08.09.98 № 177, зареєстрований в  Мін’юсті України  07.10.98  за № 636/3076

12

Наказ Держбуду

«Про затвердження Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики»

 

Держбуд України

від 19 січня 1999 р. N 9 

 

13

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

„Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”

МНС України від 19.10.2004 № 126 зареєстрований в Мін’юсті України  04.11.2004  за

 № 1410/10009

14

Наказ Держнагляд

охоронпраці

„Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005  № 15 зареєстрований в Мін’юсті України 15.02.05 за № 231/10511

15

Наказ Міністерства палива та енергетики

Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж

Мінпаливенерго від 14.02.07 N 71 зареєстрований в Мін’юсті України 5.03.07 р. за N 197/13464