Лучшие практики энергосбережения в городах

Главная
О проекте
Контакты

 

Мир энергосбережения - интернет-портал

 

Бюллетень Энергосбережение в ЖКХ

Оцінка потенціалу енергозбереження у типових житлових будинках

Каунас, Литва

Iсторична довiдка

У Литві 60 відсотків міського населення проживають у багатоквартирних житлових будинках, споруджених у 70-х - 90-х роках минулого сторіччя. На потреби теплозабезпечення житла витрачається 45 відсотків загального споживання енергії у країні. Через низьку теплоізоляцію конструктивних елементів цих будинків витрати енергії на їх опалення в 1.8 разів більші у порівнянні з подібними будинками в інших країнах Європи.
Регіональне енергетичне агентство Каунаса провело дослідження житлового сектору міста. Підрахунки та прогнози, зроблені фахівцями, довели наявність суттєвого потенціалу збереження енергії у типових п’яти- та дев’ятиповерхових будинках, який може бути реалізований за умови оптимізації енергетичних планів та здійснення програм реновації будівель.
Об’єктивна оцінка можливості збереження енергії у житловому секторі міста Каунаса стала підґрунтям для підготовки відповідних муніципальних програм. Підвищення енергоефективності житлових будинків впливає на велику кількість економічних чинників, зокрема зумовлює економію коштів державного бюджету, які спрямовуються на субсидії для соціально-незахищених сімей.

Нововведення

Дослідження щодо потенціалу енергозбереження житлових будинків виконала Регіональна енергетична агенція Каунаса. Оскільки точна модель можливостей економії енергії повинна бути розроблена для всіх типових будинків, були застосовані детальні обрахунки показників великої кількості будинків кожного типу, зокрема енергетичні характеристики та втрати тепла до і після реновації.
Для проведення оцінки в місті була відібрана група типових п’яти- та дев’ятиповерхових будинків, для яких в рамках дослідження був виконаний енергоаудит. В результаті для кожного типу будинку був підготовлений пакет реновацій та заходів, а також обрахований потенціал можливої економії енергії. Підставою для обрахунків ефективності пропонованих заходів була оцінка існуючих показників енергоспоживання у порівнянні з прогнозними після модернізації. Зокрема оцінювалися такі дані – споживання енергії на потреби опалення, кількість днів на рік роботи системи теплозабезпечення, втрати теплової енергії.
Результати дослідження були включені до „Плану раціонального використання енергії у Каунасі”, прийнятого міською радою. Реалізацію цього плану покладено на муніципалітет та місцеву теплопостачальну компанію „Каунас-Енерджі”, яка обслуговує 70 відсотків міських споживачів.
Одним з головних завдань була співпраця з власниками житла щодо визначення джерел фінансування проектів модернізації житла. Це питання виявилося досить складним, оскільки багатоквартирні житлові будинки в Каунасі мають різні форми управління та власності. Потенційні ресурси включали приватні кошти власників житла та спеціальні міські фонди підтримки асоціацій власників житла. В подальшому фінансова підтримка реновації будинків здійснювалася відповідно до державної „Програми модернізації житла Республіки Литва”, прийнятої урядом у 2005 році. Ця програма передбачає підтримку, головним чином, малозабезпечених сімей. Основні функції з її реалізації покладено на місцеві влади. Починаючи з 2007 року Програма отримала підтримку Європейських структурних фондів.
Сприятливим чинником успіху проектів модернізації житла з метою енергозбереження є одночасне проведення відповідних освітніх та промоційних програм. Так у Литві протягом 2004-2006 років було реалізовано „Програму інформування громадськості про державну житлову політику”, розроблену міністерством екології. Головною метою її було поширення інформації щодо важливості ефективного використання енергії, заходів енергозбереження в житлових будинках, можливостях отримання фінансової підтримки.

Результати

Остаточні підрахунки фахівців Регіональної енергетичної агенції Каунаса показали, що наявні ресурси дозволяють щороку до 2007 року проводити реновацію одного відсотка п’яти - та дев’ятиповерхових житлових будинків та три відсотки щороку у період 2007-2009 років.
Аудит виявив, що після проведення модернізації споживання тепла може бути знижено на 50 відсотків у п’яти – та на 40 відсотків у дев’ятиповерхових будинках. Передбачається, що до 2010 року заходи х енергозбереження будуть впроваджені у 113 п’яти – та 55 дев’ятиповерхових будинках і це зумовить загальну економію енергію в обсязі близько 3 000 МВт.
Загальна кількість можливої економії теплової енергії у всіх типових п’яти - та дев’ятиповерхових будинках міста складає більше 250000 МВт, а у всьому житловому секторі Каунаса - більше 400000 МВт. У перерахунку це дорівнює зниженню викидів вуглецю в атмосферу на 84000 тон.
Об’єктивна оцінка можливості збереження енергії у житловому секторі міста Каунаса стала підґрунтям для підготовки відповідних муніципальних програм. Підвищення енергоефективності житлових будинків впливає на велику кількість економічних чинників, зокрема зумовлює економію коштів місцевого та державного бюджетів, які спрямовуються на допомогу і субсидії для соціально-незахищених сімей.

Iнформацiя для контактiв

За матеріалами збірки „Місцеві енергетичні дії. Добрі практики ЄС 2008”,
сайт http://www.managenergy.net

Джерело: http://www.auc.org.ua