Лучшие практики энергосбережения в городах

Главная
О проекте
Контакты

 

Мир энергосбережения - интернет-портал

 

Бюллетень Энергосбережение в ЖКХ

Програма «Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у бюджетних будівлях міста» 

Кам'янець-Подільський

Передумови

 Враховуючи постійні тенденції зростання цін на енергоносії і те, що частка видатків міського бюджету на їх придбання постійно збільшується, в структурі міської ради  у 2008 році було створено відділ розвитку житлово-комунального господарства та енергозбереження. Пріоритетом діяльності нового підрозділу стало впровадження сучасних методів моніторингу споживання енергоресурсів та впровадження енергозберігаючих технологій у бюджетній сфері.

Фахівці відділу розробили та впровадили програму «Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у бюджетних будівлях міста», покликану посилити контроль та раціоналізувати споживання енергоресурсів, провести енергетичний аудит будівель міста та визначитись з пріоритетністю і послідовністю заходів, спрямованих на енергозбереження.

 

Нововведення

Як показує практика, енергоефективність будівель залежить від трьох основних складових: енергоменеджменту (постійний моніторинг та енергоаудит), енергозаощадження (раціональне використання енергоресурсів) та енергозбереження (впровадження енергозберігаючих технологій).

Першим кроком реалізації Програми стало створення організаційно-управлінської структури при управліннях науки та освіти, охорони здоров'я та відділу культури  для моніторингу споживання енергетичних ресурсів (що передбачає централізований збір інформації енергоспоживання) по кожному підпорядкованому їм закладу. Функціонування цієї структури передбачає дворівневу систему збору та обробки інформації. Для цього у галузевих управліннях та відділах були впровадженні посади енергоменеджерів, відповідальних за аналізування інформації щодо енергоспоживання підлеглих їм установ. У кожній бюджетній установі визначили відповідальних працівників, на яких покладено додаткові обов'язки щодо організації обліку та передачі енергоменеджерам (через мережу Інтернет) інформації про споживання енергоресурсів.

В рамках реалізації Програми проведено навчання учасників системи моніторингу споживання енергоресурсів щодо організації обліку за єдиною програмою та   створено інформаційну базу споживання енергетичних ресурсів всіма бюджетними установами міста за період 2006-2007років.

Наступним кроком нововведення став щоденний моніторинг використання енергоресурсів та води, для чого було впроваджено систему адміністративних заходів з посилення нагляду і контролю. Централізований моніторинг споживання передбачає комплекс дій, спрямованих на раціональне використання ресурсів та розробку обґрунтованих лімітів споживання енергоресурсів і води бюджетними установами міста (заклади освіти, медицини, культури та інші), погоджені з керівниками відповідних установ.

Вся інформація від галузевих управлінь та відділів щодо споживання енергетичних ресурсів надходить у відділ розвитку житлово-комунального господарства та енергозбереження, де опрацьовується. Аналіз проводиться як у розрізі окремих галузей, так і за окремими енергетичними категоріями будівель.

На підставі абсолютних і питомих показників нарахувань за спожиті енергоресурси виконується оцінка привабливості будівель для проведення енергетичної експертизи та розробки енергоефективних проектів та заходів.

Надалі в рамках реалізації Програми планується проведення енергетичного аудиту бюджетних будівель міста та складання плану заходів, спрямованих на впровадження сучасних енергозберігаючих технологій для кожної будівлі окремо. Також розробляється система матеріального заохочення (стимулювання) відповідальних працівників, на яких покладено додаткові обов'язки щодо контролю, збору та передачі інформації про витрати енергоресурсів.

 

Результати

Реалізація програми «Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у бюджетних будівлях міста» дає змогу проводити порівняльний аналіз використання енергоресурсів у будівлях, який ґрунтується на фінансових та фізичних показниках щомісячного споживання енергоресурсів.

Проведений аналіз споживання енергоресурсів та води встановив, що у Кам'янці-Подільському  у 2008 році спостерігалося загальне зменшення використання енергоресурсів на 14,38 відсотків, що зумовило заощадження 1,4 млн. грн. бюджетних коштів, у порівнянні з 2007 роком, а в 2009 році на 9,3 відсотка, що дало  заощадження 1,39 млн. грн. бюджетних коштів, у порівнянні з 2008 роком.

 

Інформація для контактів

Відділ розвитку житлово-комунального господарства

та енергозбереження Кам'янець-Подільської міської ради.

Майдан Відродження, 1

м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область 32300

тел.03849-302 25, ел. пошта: energo_viddil@mail.ru

Джерело: http://www.auc.org.ua