Лучшие практики энергосбережения в городах

Главная
О проекте
Контакты

 

Портал по энергосбережению ЭСКО

 

Журнал Тепловые насосы

Досвід створення стратегій розвитку міських підприємств ЖКГ

Чернівці

Iсторична довiдка

Сьогодні для українських міст особливо актуальні питання вдосконалення систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання за рахунок технічного переоснащення та запровадження нових технологій, оптимізації витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів, покращення надання комунальних послуг населенню, реформування житлово-комунального господарства в цілому та поліпшення фінансового стану комунальних підприємств.
У житлово-комунальному господарстві Чернівців 28 підприємств і організацій, які забезпечують надання послуг з водопостачання, водовідведення, ремонту та будівництва, реконструкції та утримання доріг і житлового фонду, експлуатації та утримання мереж вуличного освітлення, інвентаризації будівель та споруд, перевезення пасажирів міським автобусним та електротранспортом, збирання, вивезення та утилізації побутових відходів, а також надання ритуальних послуг. Характерними рисами для всіх підприємств цієї сфери є:
- високий рівень зносу виробничих фондів, комунальних мереж, інженерних споруд;
- висока енергоємність виробництва.
До чинників, що негативно впливають на фінансовий стан комунальних підприємств, належать:
- непрогнозована політика цін на енергоносії, паливно-мастильні матеріали;
- ускладнена та довготривала система розгляду і затвердження тарифів;
- складна процедура проведення тендерів для здійснення основної діяльності підприємств та проектів з їх розвитку і модернізації.
Одним із пріоритетних напрямків роботи Чернівецької міської ради визначено забезпечення соціального розвитку і формування повноцінного життєвого середовища для мешканців. Тому кожне з підприємств житлово-комунального господарства міста, маючи на меті поліпшення фінансового управління, забезпечення доступу підприємств до капіталу, необхідного для поліпшення інфраструктури в першу чергу через збільшення надходжень від оплати послуг, створення конкурентного середовища та ринку послуг, стимулювання інвестиційної діяльності у цій сфері, розробили та затвердили Стратегії розвитку до 2011 року.
 

Нововведення

Для розробки Стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства міський голова видав відповідне розпорядження та затвердив склад робочої групи. Було проведено тренінги, на яких працівники підприємств житлово-комунального господарства отримали методичну та консультативну допомогу щодо визначення стратегічного бачення та пріоритетних напрямів розвитку, методики розробки календарного плану впровадження Стратегій розвитку з визначенням джерел фінансування та термінів виконання.
У ході розробки Стратегій розвитку підприємства ЖКГ провели детальний аналіз своєї фінансово-господарської діяльності за останні три роки, що дало їм можливість оцінити сильні та слабкі сторони, загрози та можливості розвитку підприємств. Проведений підприємствами житлово-комунального господарства SWOT-аналіз вказав на можливість раціонального використання ресурсних потенціалів та визначення пріоритетних напрямів розвитку, що допоможуть досягти стратегічних цілей. Кожне з підприємств окреслило для себе стратегію розвитку до 2011 року, що передбачає реалізацію науково-обґрунтованих стратегічних цілей, спрямованих на забезпечення сталої та ефективної роботи житлово-комунального господарства, підвищення рівня безпеки життєзабезпечення міста, поліпшення якості житлово-комунальних послуг, інвестиційної діяльності у цій сфері.
Серед визначених стратегічних цілей підприємств житлово-комунального господарства:
- покращення надання послуг населенню та розширення мережі додаткових послуг;
- впровадження енергозберігаючих технологій;
- запобігання забрудненню навколишнього середовища;
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- реформування системи утримання житлового фонду та пошук нових форм та методів роботи.
Кожне з підприємств житлово-комунального господарства розробило та затвердило календарний план впровадження стратегії розвитку до 2011 року з визначенням джерел фінансування та термінів виконання заходів, які за рішенням виконавчого комітету міської ради будуть враховуватися при щорічному формуванні структури видатків з міського бюджету та інших джерел.

Вперше в Україні Стратегії розвитку до 2011 року розробили всі 13 ЖРЕПів (дев’ять комунальних та чотири приватних), а також 15 міських комунальних підприємств Чернівців, серед яких «Чернівцітеплокомуненерго», «Чернівціводоканал», Міжнародний аеропорт «Чернівці», Чернівецькі тролейбусні управління та автобусне-тролейбусне управління, Трест зеленого господарства та протизсувних робіт, «Міськсвітло», МіськШЕП.

Очікувані результати від впровадження Стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства:
• Поліпшення адміністративного та фінансового управління комунальних підприємств, підвищення рівня надання комунальних послуг.
• Підвищення ефективності споживання енергії комунальними підприємствами та населенням в результаті цільових інвестицій комунальних підприємств з власних коштів.
• Збільшення надходжень від оплати комунальних послуг.
• Розробка за участю населення і представлення на розгляд широким загалом планів фінансування інвестування розвитку інфраструктури.

Iнформацiя для контактiв

Відділ інвестицій
Чернівецької міської ради
Центральна площа, 1
м. Чернівці, 58000
тел. 0372-57 59 13, факс 52 08 86
ел.пошта: invest@rada.cv.ua

Джерело: http://www.auc.org.ua